نیروی عظیمی

هیخ بهت هشدار دادم حاک نشی ولی ب حرفم گوش ندادی الان سیستمت توسط من کنترل میشه

گودرت بمیولا

-ایول نیروی عظیمی ها

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در AzimiHa